Biuro Projektów

Projekt osiedla powstał w Autorskiej Pracowni Projektowej w Kielcach
mgr inż. arch. Regina Kozakiewicz Opałka

25-525 Kielce, ul. Okrzei 32/8
tel. 502 599 015
e-mail: r.k.o@wp.pl

Autorzy projektu:
MGR INŻ. ARCH. REGINA KOZAKIEWICZ – OPAŁKA
MGR INŻ. ARCH. MARTA KAMIONKA

Plany budynków mieszkalnych przygotowane przez Biuro Projektowe: