Daleszyckie Złote Wagi rozdane

Złote Wagi to honorowe nagrody przyznawane od kilku lat przez Miasto i Gminę Daleszyce za inspirowanie i promowanie osiągnięć w dziedzinie przedsiębiorczości oraz twórczości artystycznej, a także upowszechnianie i ochronę kultury.

560c5b746d65e_p

Człowiekiem Roku został ksiądz Bogusław Bochenek, proboszcz parafii Kaczyn. Doceniono wysiłek księdza na rzecz budowy plebanii w Kaczynie i rozbudowy tamtejszego ośrodka pomocy Caritas.

Czytaj więcej na stronie Echa Dnia