Fundacja „POMOST” powstała w dniu 16.02.2009 r. Fundacja prowadzi hostel w Wiśniówce, w którym znalazły zakwaterowanie osoby najbardziej potrzebujące.

Na terenie prowadzonego przez Fundację hostelu znalazł miejsce ośrodek zdrowia oraz punkt apteczny. Fundacja „Pomost” brała udział w organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (przez wykorzystanie prowadzonego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Życiowa Wspinaczka” w Kaczynie). Fundacja bierze czynny udział w realizacji projektu budowy: zespołu zabudowy wielorodzinnej, budynku zamieszkania zbiorowego oraz usług, w zakresie służby zdrowia, opieki społecznej i administracji przy ul. Dolnej w Wiśniówce.

Więcej o Fundacji „POMOST”

Chcę Pomóc

Strona w przygotowaniu

Fundacja

Fundacja „POMOST” powstała w dniu 16.02.2009 r. Fundacja prowadzi hostel w Wiśniówce, w którym znalazły zakwaterowanie osoby najbardziej potrzebujące. Na terenie prowadzonego przez Fundację hostelu znalazł miejsce ośrodek zdrowia oraz punkt apteczny. Fundacja „Pomost” brała udział w organizacji letniego wypoczynku

Potrzebuję Pomocy

Strona w przygotowaniu

Warto Zobaczyć